Nhộng tằm

19.700₫

Chân gà CP

26.700₫

Gà ta nguyên con

179.000₫

Cánh gà nguyên CP

28.500₫

Đùi tỏi gà CP

30.900₫

Nạc thăn lợn

35.700₫

Ba chỉ lợn có bì

36.600₫

Thăn bò Úc bít tết

92.000₫

Lõi rùa bò Úc

70.000₫

Ức gà CP

25.800₫

Bắp bò ta cắt miếng

65.800₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: